CHO THUÊ NHÀ MẶT PHỐ HÀNG BÔNG

Danh sách cửa hàng, nhà mặt phố cho thuê làm mặt bằng kinh doanh tại phố Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Vị trí đắc địa, View đẹp, giá trị thương mại cao, tiện làm showroom, outlet, siêu thị, trường học, nhà hàng, quán bar, cửa hàng cafe, ảnh viện áo cưới, thẩm mỹ viện, nhà hàng, shop thời trang, mỹ phẩm...

MS: 7764 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 220 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 9000 triệu/tháng

 

MS: 11360 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 6 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 60 triệu/tháng

 

MS: 5694 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 60 triệu/tháng

 

MS: 6639 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 32 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 3.5 (tầng)

Giá: 2000 usd/tháng

 

MS: 8761 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 170 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 70 triệu/tháng

 

MS: 7234 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 150 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: thỏa thuận

 

MS: 4466 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 190 (m2)

Mặt tiền: 7.5 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 180 triệu/tháng

 

MS: 9854 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 270 (m2)

Mặt tiền: 8.2 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 15000 usd/tháng

 

MS: 6640 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 125 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 7 (tầng)

Giá: thỏa thuận

 

MS: 3655 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 100 (m2)

Mặt tiền: 4.6 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 90 triệu/tháng

 

MS: 7362 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 54 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 75 triệu/tháng

 

MS: 11471 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 35 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 35 triệu/tháng

 

MS: 8148 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 65 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 120 triệu/tháng

 

MS: 10262 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 35 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 1.5 (tầng)

Giá: 2500 usd/tháng

 

MS: 6357 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 68 (m2)

Mặt tiền: 6 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 50 triệu/tháng

 

MS: 6740 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 4.5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: thỏa thuận

 

MS: 8147 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: thỏa thuận

 

MS: 613 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 45 (m2)

Mặt tiền: 4.3 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 70 triệu/tháng

 

MS: 8760 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 64 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 55 triệu/tháng

 

MS: 16198 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 30 triệu/tháng

 

MS: 3180 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 2000 usd/tháng

 

MS: 1320 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 30 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 30 triệu/tháng

 

MS: 1453 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 70 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 63 triệu/tháng

 

MS: 4592 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 120 (m2)

Mặt tiền: 5.5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 5000 usd/tháng

 

MS: 12454 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 38 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 1500 usd/tháng

 

MS: 12808 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 25 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 25 triệu/tháng

 

MS: 2982 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 31 (m2)

Mặt tiền: 4.5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 70 triệu/tháng

 

MS: 13543 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 90 (m2)

Mặt tiền: 8 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 190 triệu/tháng

 

MS: 6437 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 188 (m2)

Mặt tiền: 4.2 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 5000 usd/tháng

 

MS: 5696 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 90 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 140 triệu/tháng

 

MS: 10295 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 28 (m2)

Mặt tiền: 3.2 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: 21 triệu/tháng

 

MS: 11729 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 23 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 1300 usd/tháng

 

MS: 11729 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 23 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 1300 usd/tháng

 

MS: 665 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 20 (m2)

Mặt tiền: 2.3 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 40 triệu/tháng

 

MS: 1155 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 25 (m2)

Mặt tiền: 2.2 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 30 triệu/tháng

 

MS: 3836 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 35 (m2)

Mặt tiền: 2.2 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 30 triệu/tháng

 

MS: 11227 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 3.2 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 25 tỷ/tổng

 

MS: 1690 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 600 (m2)

Mặt tiền: 13 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 630 triệu/tháng

 

MS: 4875 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 90 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 60 triệu/tháng

 

MS: 9579 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 22 (m2)

Mặt tiền: 2.8 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 1400 usd/tháng

 

MS: 8145 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 110 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 7 (tầng)

Giá: 130 triệu/tháng

 

MS: 683 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 30 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 30 triệu/tháng

 

MS: 2921 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 24 (m2)

Mặt tiền: 2.8 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 33 triệu/tháng

 

MS: 6584 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 30 (m2)

Mặt tiền: 2.5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: thỏa thuận

 

MS: 16384 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 150 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 8 (tầng)

Giá: 15000 usd/tháng

 

MS: 12352 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 36 (m2)

Mặt tiền: 4.5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 2500 usd/tháng

 

MS: 11023 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 20 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 1.5 triệu/m2/tháng

 

MS: 10987 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 4.5 (m)

Số tầng: 5.5 (tầng)

Giá: thỏa thuận

 

MS: 7944 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 130 (m2)

Mặt tiền: 3.8 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 5000 usd/tháng

 

MS: 6638 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 133 (m2)

Mặt tiền: 3.6 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: thỏa thuận

 

MS: 4008 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 80 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 150 triệu/tháng

 

MS: 9169 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 45 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 2000 usd/tháng

 

MS: 8055 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 37 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 1.5 (tầng)

Giá: 35 triệu/tháng

 

MS: 5736 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 60 triệu/tháng

 

MS: 6206 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 2200 usd/tháng

 

MS: 14767 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 200 (m2)

Mặt tiền: 4.5 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 4000 usd/tháng

 

MS: 6642 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 52 (m2)

Mặt tiền: 7.5 (m)

Số tầng: 7 (tầng)

Giá: 80 triệu/tháng

 

MS: 8152 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 215 (m2)

Mặt tiền: 3.8 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 220 triệu/tháng

 

MS: 7012 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 260 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: thỏa thuận

 

MS: 572 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 70 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 3500 usd/tháng

 

MS: 6582 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 180 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: thỏa thuận

 

MS: 16704 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 325 (m2)

Mặt tiền: 8 (m)

Số tầng: 6 (tầng)

Giá: thỏa thuận

 

MS: 4649 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 110 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 65 triệu/tháng

 

MS: 16640 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 25 (m2)

Mặt tiền: 12 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 32 triệu/tháng

 

MS: 10020 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 180 (m2)

Mặt tiền: 6.5 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 210 triệu/tháng

 

MS: 2121 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 110 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 90 triệu/tháng

 

MS: 16089 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 80 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 80 triệu/tháng

 

MS: 9112 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 70 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 6000 usd/tháng

 

MS: 1195 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 32 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 45 triệu/tháng

 

MS: 501 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 30 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 48 triệu/tháng

 

MS: 617 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 42 triệu/tháng

 

MS: 8030 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 100 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 5000 usd/tháng

 

MS: 6342 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 80 (m2)

Mặt tiền: 6 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 100 triệu/tháng

 

MS: 2447 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 26 (m2)

Mặt tiền: 3.3 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 36 triệu/tháng

 

MS: 10615 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 42 (m2)

Mặt tiền: 3.8 (m)

Số tầng: 5.5 (tầng)

Giá: 70 triệu/tháng

 

MS: 7799 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 30 (m2)

Mặt tiền: 6 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 25 triệu/tháng

 

MS: 1829 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 108 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 65 triệu/tháng

 

MS: 1913 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 30 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 45 triệu/tháng

 

MS: 4653 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 25 triệu/tháng

 

MS: 5399 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 120 (m2)

Mặt tiền: 6 (m)

Số tầng: 2.5 (tầng)

Giá: 7000 usd/tháng

 

MS: 9179 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 208 (m2)

Mặt tiền: 4.3 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: thỏa thuận

 

MS: 633 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 48 triệu/tháng

 

MS: 9594 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 136 (m2)

Mặt tiền: 4.5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: thỏa thuận

 

MS: 8899 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 130 (m2)

Mặt tiền: 3.2 (m)

Số tầng: 3.5 (tầng)

Giá: 95 triệu/tháng

 

MS: 981 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 70 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: thỏa thuận

 

MS: 351 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 150 (m2)

Mặt tiền: 6 (m)

Số tầng: 8 (tầng)

Giá: thỏa thuận

 

MS: 9480 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 40 triệu/tháng

 

MS: 5394 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 80 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 65 triệu/tháng

 

MS: 5333 - Cho thuê nhà mặt phố  Hàng Bông

Diện tích: 25 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 1.5 (tầng)

Giá: thỏa thuận

 

Xem thêm hơn 10.000 BĐS mặt ph ti - http://diaocthudo.com

 

Tư vấn mua bán & cho thuê nhà mặt phố:

CÔNG TY ĐC TH ĐÔ

Tel: O976-222-111

Email: info@diaocthudo.com

Website: http://diaocthudo.com

 

Thanks & Regard !

TAGS: Cho thuê mặt bằng trung tâm thương mại, Cho thuê mặt bằng làm showroom, Cho thuê mặt bằng kinh doanh xe máy, Cho thuê mặt bằng kinh doanh xe đạp, Cho thuê mặt bằng kinh doanh tour, Cho Thuê Mặt Bằng Kinh Doanh Thời Trang, Cho thuê mặt bằng kinh doanh thẩm mỹ viện, Cho Thuê Mặt Bằng Kinh Doanh Spa, Cho Thuê Mặt Bằng Kinh Doanh Siêu Thị, Cho thuê mặt bằng kinh doanh phòng khám, Cho thuê mặt bằng kinh doanh nhà sách, Cho Thuê Mặt Bằng Kinh Doanh Nhà Hàng, Cho Thuê Mặt Bằng Kinh Doanh Mỹ Phẩm, Cho thuê mặt bằng kinh doanh mặt phố Hàng Bông, Cho Thuê Mặt Bằng Kinh Doanh Khách Sạn, Cho thuê mặt bằng kinh doanh giá rẻ, Cho thuê mặt bằng kinh doanh điện thoại, Cho thuê mặt bằng kinh doanh café, Bảng giá thuê mặt bằng kinh doanh tại Hà Nội
Comments