CHO THUÊ NHÀ MẶT PHỐ MÃ MÂY

Danh sách cửa hàng, nhà mặt phố cho thuê làm mặt bằng kinh doanh tại phố Mã Mây, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Vị trí đắc địa, View đẹp, giá trị thương mại cao, tiện làm showroom, outlet, siêu thị, trường học, nhà hàng, quán bar, cửa hàng cafe, ảnh viện áo cưới, thẩm mỹ viện, nhà hàng, shop thời trang, mỹ phẩm...

MS: 16118 - Cho thuê nhà mặt phố Mã Mây

Diện tích: 261 (m2)

Mặt tiền: 6.9 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 11000 usd/tháng - Giá mới >>

MS: 17040 - Cho thuê nhà mặt phố Mã Mây

Diện tích: 35 (m2)

Mặt tiền: 6 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 70 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 3793 - Cho thuê nhà mặt phố Mã Mây

Diện tích: 75 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 6 (tầng)

Giá: thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 18500 - Cho thuê nhà mặt phố Mã Mây

Diện tích: 102 (m2)

Mặt tiền: 5.2 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 10000 usd/tháng - Giá mới >>

MS: 7681 - Cho thuê nhà mặt phố Mã Mây

Diện tích: 170 (m2)

Mặt tiền: 6.5 (m)

Số tầng: 2.5 (tầng)

Giá: 100 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 10621 - Cho thuê nhà mặt phố Mã Mây

Diện tích: 21 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 3432 - Cho thuê nhà mặt phố Mã Mây

Diện tích: 76 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 16 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 8952 - Cho thuê nhà mặt phố Mã Mây

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 3.7 (m)

Số tầng: 4.5 (tầng)

Giá: 85 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 4575 - Cho thuê nhà mặt phố Mã Mây

Diện tích: 56 (m2)

Mặt tiền: 4.5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 32 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 4479 - Cho thuê nhà mặt phố Mã Mây

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 50 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 16057 - Cho thuê nhà mặt phố Mã Mây

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 50 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 10522 - Cho thuê nhà mặt phố Mã Mây

Diện tích: 21 (m2)

Mặt tiền: 6 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: 27 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 7436 - Cho thuê nhà mặt phố Mã Mây

Diện tích: 70 (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 7267 - Cho thuê nhà mặt phố Mã Mây

Diện tích: 15 (m2)

Mặt tiền: 2.8 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 17 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 5899 - Cho thuê nhà mặt phố Mã Mây

Diện tích: 30 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: 20 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 4661 - Cho thuê nhà mặt phố Mã Mây

Diện tích: 20 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 20 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 12968 - Cho thuê nhà mặt phố Mã Mây

Diện tích: 20 (m2)

Mặt tiền: 2.5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 12 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 6278 - Cho thuê nhà mặt phố Mã Mây

Diện tích: 30 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 1260 - Cho thuê nhà mặt phố Mã Mây

Diện tích: 65 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 67 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 929 - Cho thuê nhà mặt phố Mã Mây

Diện tích: 145 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 3300 usd/tháng - Giá mới >>

MS: 5499 - Cho thuê nhà mặt phố Mã Mây

Diện tích: 14 (m2)

Mặt tiền: 6 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 27 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 5829 - Cho thuê nhà mặt phố Mã Mây

Diện tích: (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 7181 - Cho thuê nhà mặt phố Mã Mây

Diện tích: (m2)

Mặt tiền: 3.3 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 80 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 10122 - Cho thuê nhà mặt phố Mã Mây

Diện tích: 10 (m2)

Mặt tiền: 5.5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 15 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 2666 - Cho thuê nhà mặt phố Mã Mây

Diện tích: 20 (m2)

Mặt tiền: 2 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: 20 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 1050 - Cho thuê nhà mặt phố Mã Mây

Diện tích: 10 (m2)

Mặt tiền: 2.5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 10 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 12121 - Cho thuê nhà mặt phố Mã Mây

Diện tích: 100 (m2)

Mặt tiền: 6 (m)

Số tầng: 6 (tầng)

Giá: 9000 usd/tháng - Giá mới >>

MS: 1669 - Cho thuê nhà mặt phố Mã Mây

Diện tích: 12 (m2)

Mặt tiền: 2.2 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 12 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 8460 - Cho thuê nhà mặt phố Mã Mây

Diện tích: 200 (m2)

Mặt tiền: 9 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 10060 - Cho thuê nhà mặt phố Mã Mây

Diện tích: 250 (m2)

Mặt tiền: 7 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 210 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 333 - Cho thuê nhà mặt phố Mã Mây

Diện tích: 165 (m2)

Mặt tiền: 7 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 190 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 5897 - Cho thuê nhà mặt phố Mã Mây

Diện tích: 35 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: 35 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 795 - Cho thuê nhà mặt phố Mã Mây

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: 25 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 10187 - Cho thuê nhà mặt phố Mã Mây

Diện tích: 75 (m2)

Mặt tiền: 7 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 80 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 3185 - Cho thuê nhà mặt phố Mã Mây

Diện tích: 100 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 0 (tầng)

Giá: thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 1248 - Cho thuê nhà mặt phố Mã Mây

Diện tích: 84 (m2)

Mặt tiền: 3.8 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 3500 usd/tháng - Giá mới >>

MS: 2366 - Cho thuê nhà mặt phố Mã Mây

Diện tích: 61 (m2)

Mặt tiền: 2.6 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 60 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 5898 - Cho thuê nhà mặt phố Mã Mây

Diện tích: 38 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: thỏa thuận - Giá mới >>

MS: 7011 - Cho thuê nhà mặt phố Mã Mây

Diện tích: 70 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 24 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 4955 - Cho thuê nhà mặt phố Mã Mây

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 4.5 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: 35 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 5343 - Cho thuê nhà mặt phố Mã Mây

Diện tích: 15 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 21 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 10639 - Cho thuê nhà mặt phố Mã Mây

Diện tích: 14 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 14 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 391 - Cho thuê nhà mặt phố Mã Mây

Diện tích: 10 (m2)

Mặt tiền: 2.8 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 14 triệu/tháng - Giá mới >>

Xem thêm hơn 10.000 nhà mặt phố tại - http://diaocthudo.com

Quý khách có nhu cầu mua / thuê nhà mặt phố liên hệ:

CÔNG TY ĐỊA ỐC THỦ ĐÔ

Tel: O976-222-111

Email: info@diaocthudo.com

Website: http://diaocthudo.com

Thanks & Regard !

Comments