CHO THUÊ NHÀ MẶT PHỐ HAI BÀ TRƯNG

Danh sách cửa hàng, nhà mặt phố cho thuê làm mặt bằng kinh doanh tại phố Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Vị trí đắc địa, View đẹp, giá trị thương mại cao, tiện làm showroom, outlet, siêu thị, trường học, nhà hàng, quán bar, cửa hàng cafe, ảnh viện áo cưới, thẩm mỹ viện, nhà hàng, shop thời trang, mỹ phẩm...

MS: 20838 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: 20 (m2)

Mặt tiền: 3.7 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 22 triệu/tháng - Xem giá mới >>

MS: 13862 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: 200 (m2)

Mặt tiền: 16 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 300 triệu/tháng - Xem giá mới >>

MS: 9914 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: 70 (m2)

Mặt tiền: 4.8 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 8000 usd/tháng

MS: 18133 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: 150 (m2)

Mặt tiền: 14 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 320 triệu/tháng - Xem giá mới >>

MS: 16774 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: 45 (m2)

Mặt tiền: 8.2 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 4000 usd/tháng

MS: 16325 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: 15 (m2)

Mặt tiền: 2.5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá:  thỏa thuận - Xem giá mới >>

MS: 16136 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 2000 usd/tháng

MS: 15794 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: (tầng)

Giá:  thỏa thuận - Xem giá mới >>

MS: 15473 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: 80 (m2)

Mặt tiền: 6 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: 18 triệu/tháng - Xem giá mới >>

MS: 13726 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: 280 (m2)

Mặt tiền: 17.5 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 80 usd/m2/tháng

MS: 11763 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: 120 (m2)

Mặt tiền: 4.2 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 3000 usd/tháng

MS: 5773 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: 42 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 35 triệu/tháng - Xem giá mới >>

MS: 731 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: 70 (m2)

Mặt tiền: 8 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 16000 usd/tháng

MS: 38 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 3000 usd/tháng

MS: 26 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: 25 (m2)

Mặt tiền: 10 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 22 triệu/tháng - Xem giá mới >>

MS: 9274 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: 80 (m2)

Mặt tiền: 7 (m)

Số tầng: 2.5 (tầng)

Giá: 8000 usd/tháng

MS: 7738 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: 100 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 50 triệu/tháng - Xem giá mới >>

MS: 1842 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: 30 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá:  thỏa thuận - Xem giá mới >>

MS: 7189 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: 120 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá:  thỏa thuận - Xem giá mới >>

MS: 9715 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: 480 (m2)

Mặt tiền: 30 (m)

Số tầng: 8 (tầng)

Giá:  thỏa thuận - Xem giá mới >>

MS: 12394 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: 80 (m2)

Mặt tiền: 6 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 70 triệu/tháng - Xem giá mới >>

MS: 10872 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: 26 (m2)

Mặt tiền: 4.5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 30 triệu/tháng - Xem giá mới >>

MS: 1124 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: 70 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 45 triệu/tháng - Xem giá mới >>

MS: 36 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: 29 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 23 triệu/tháng - Xem giá mới >>

MS: 1509 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: 70 (m2)

Mặt tiền: 18 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 84 triệu/tháng - Xem giá mới >>

MS: 1491 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: 18 (m2)

Mặt tiền: 2.7 (m)

Số tầng: 0 (tầng)

Giá: 9 triệu/tháng - Xem giá mới >>

MS: 1268 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: 25 (m2)

Mặt tiền: 5.5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 25 triệu/tháng - Xem giá mới >>

MS: 3272 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: 200 (m2)

Mặt tiền: 15 (m)

Số tầng: 0 (tầng)

Giá:  thỏa thuận - Xem giá mới >>

MS: 10197 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: (tầng)

Giá:  thỏa thuận - Xem giá mới >>

MS: 2756 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: 55 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 32 triệu/tháng - Xem giá mới >>

MS: 3589 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: 15 (m2)

Mặt tiền: 2 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 14 triệu/tháng - Xem giá mới >>

MS: 8261 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: 80 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 45 triệu/tháng - Xem giá mới >>

MS: 8452 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: 20 (m2)

Mặt tiền: 2 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 20 triệu/tháng - Xem giá mới >>

MS: 5185 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: 17 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 20 triệu/tháng - Xem giá mới >>

MS: 10485 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: (tầng)

Giá:  thỏa thuận - Xem giá mới >>

MS: 120 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: 20 (m2)

Mặt tiền: 4.5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 27 triệu/tháng - Xem giá mới >>

MS: 2591 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 3.9 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá:  thỏa thuận - Xem giá mới >>

MS: 6846 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: 70 (m2)

Mặt tiền: 4.5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 3000 usd/tháng

MS: 10355 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: 15 (m2)

Mặt tiền: 2.5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 15 triệu/tháng - Xem giá mới >>

MS: 5908 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: 45 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 30 triệu/tháng - Xem giá mới >>

MS: 11108 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: 22 (m2)

Mặt tiền: 5.5 (m)

Số tầng: 3.5 (tầng)

Giá: 35 triệu/tháng - Xem giá mới >>

MS: 1418 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: 500 (m2)

Mặt tiền: 16 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 360 triệu/tháng - Xem giá mới >>

MS: 2075 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá:  thỏa thuận - Xem giá mới >>

MS: 14390 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: (tầng)

Giá:  thỏa thuận - Xem giá mới >>

MS: 5800 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: 17 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá:  thỏa thuận - Xem giá mới >>

MS: 5918 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: 25 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 1500 usd/tháng

MS: 7223 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: 65 (m2)

Mặt tiền: 4.5 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 94 triệu/tháng - Xem giá mới >>

MS: 8447 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: 63 (m2)

Mặt tiền: 8 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 80 triệu/tháng - Xem giá mới >>

MS: 8231 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: 125 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá:  thỏa thuận - Xem giá mới >>

MS: 10439 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: 70 (m2)

Mặt tiền: 15 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 3500 usd/tháng

MS: 9301 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: 75 (m2)

Mặt tiền: 4.5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 70 triệu/tháng - Xem giá mới >>

MS: 5926 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: 29 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: 18 triệu/tháng - Xem giá mới >>

MS: 211 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 35 triệu/tháng - Xem giá mới >>

MS: 14174 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: 120 (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: 13 (tầng)

Giá: 38 usd/m2

MS: 12009 Cửa Nam - - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: 100 (m2)

Mặt tiền: 7 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 4000 usd/tháng

MS: 13608 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: 35 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 45 triệu/tháng - Xem giá mới >>

MS: 9520 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: 125 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 3500 usd/tháng

MS: 9062 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: 160 (m2)

Mặt tiền: 10 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 76 triệu/tháng - Xem giá mới >>

MS: 100 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 1500 usd/tháng

MS: 10905 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: 280 (m2)

Mặt tiền: 12 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 350 triệu/tháng - Xem giá mới >>

MS: 5134 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: 17 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 15 triệu/tháng - Xem giá mới >>

MS: 6274 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: 100 (m2)

Mặt tiền: 7 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá:  thỏa thuận - Xem giá mới >>

MS: 884 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 6 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 60 triệu/tháng - Xem giá mới >>

MS: 5878 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: 75 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 72 triệu/tháng - Xem giá mới >>

MS: 1222 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: 25 (m2)

Mặt tiền: 2.2 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: 18 triệu/tháng - Xem giá mới >>

MS: 1318 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: 13 (m2)

Mặt tiền: 2 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 6 triệu/tháng - Xem giá mới >>

MS: 7599 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: 24 (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 8 triệu/tháng - Xem giá mới >>

MS: 8603 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: 70 (m2)

Mặt tiền: 5.5 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá:  thỏa thuận - Xem giá mới >>

MS: 6219 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: 70 (m2)

Mặt tiền: 3.6 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 50 triệu/tháng - Xem giá mới >>

MS: 2783 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: 75 (m2)

Mặt tiền: 4.8 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: 72 triệu/tháng - Xem giá mới >>

MS: 9547 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: 120 (m2)

Mặt tiền: 4.5 (m)

Số tầng: 4.5 (tầng)

Giá:  thỏa thuận - Xem giá mới >>

MS: 1775 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 60 triệu/tháng - Xem giá mới >>

MS: 10165 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 14 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 3000 usd/tháng

MS: 15035 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng ( Căn góc Phan Bội Châu)(XOÁ)

Diện tích: 52 (m2)

Mặt tiền: 13.5 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá:  thỏa thuận - Xem giá mới >>

MS: 3911 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: 45 (m2)

Mặt tiền: 5.5 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 40 triệu/tháng - Xem giá mới >>

MS: 13593 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: (tầng)

Giá:  thỏa thuận - Xem giá mới >>

MS: 2984 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: 196 (m2)

Mặt tiền: 6.1 (m)

Số tầng: 2.5 (tầng)

Giá: 8000 usd/tháng

MS: 3020 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 70 triệu/tháng - Xem giá mới >>

MS: 4673 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: 15 (m2)

Mặt tiền: 2.5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 13 triệu/tháng - Xem giá mới >>

MS: 2564 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: 21 (m2)

Mặt tiền: 4.7 (m)

Số tầng: 1.5 (tầng)

Giá: 25 triệu/tháng - Xem giá mới >>

MS: 2195 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: 25 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá:  thỏa thuận - Xem giá mới >>

MS: 896 - Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng

Diện tích: 20 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 7 triệu/tháng - Xem giá mới >>

Xem thêm hơn 10.000 nhà mặt phố tại - http://diaocthudo.com

Quý khách có nhu cầu mua / thuê nhà mặt phố liên hệ:

CÔNG TY ĐỊA ỐC THỦ ĐÔ

Tel: O976-222-111

Email: info@diaocthudo.com

Website: http://diaocthudo.com

Thanks & Regard !

Comments