CHO THUÊ NHÀ MẶT PHỐ (VÀNG BẠC) HÀNG BẠC

Danh sách cửa hàng, nhà mặt phố cho thuê làm mặt bằng kinh doanh tại phố Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Vị trí đắc địa, View đẹp, giá trị thương mại cao, tiện làm showroom, outlet, siêu thị, trường học, nhà hàng, quán bar, cửa hàng cafe, ảnh viện áo cưới, thẩm mỹ viện, nhà hàng, shop thời trang, mỹ phẩm...

MS: 20892 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Bạc

Diện tích: 80 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 25 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 15772 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Bạc

Diện tích: 20 (m2)

Mặt tiền: 2 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 40 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 14667 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Bạc

Diện tích: 30 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 3000 usd/tháng - Giá mới >>

MS: 2416 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Bạc

Diện tích: 177 (m2)

Mặt tiền: 4.5 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 65 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 1233 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Bạc

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 2.5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 40 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 419 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Bạc

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 2 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 40 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 7520 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Bạc

Diện tích: (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: 6 (tầng)

Giá: 80 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 175 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Bạc

Diện tích: 30 (m2)

Mặt tiền: 3.8 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 40 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 4087 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Bạc

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 5.5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 60 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 5881 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Bạc

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 50 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 7251 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Bạc

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 1600 usd/tháng - Giá mới >>

MS: 7491 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Bạc

Diện tích: 45 (m2)

Mặt tiền: 4.2 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: thỏa thuận

MS: 6411 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Bạc

Diện tích: 25 (m2)

Mặt tiền: 7 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 30 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 12041 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Bạc

Diện tích: 130 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 70 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 2072 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Bạc

Diện tích: 65 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 50 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 174 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Bạc

Diện tích: 20 (m2)

Mặt tiền: 2.7 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 22 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 453 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Bạc

Diện tích: 20 (m2)

Mặt tiền: 2.5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 20 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 3000 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Bạc

Diện tích: 165 (m2)

Mặt tiền: 5.5 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 160 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 5502 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Bạc

Diện tích: 8.7 (m2)

Mặt tiền: 2.4 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 15 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 8222 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Bạc

Diện tích: 120 (m2)

Mặt tiền: 2.7 (m)

Số tầng: 3.5 (tầng)

Giá: thỏa thuận

MS: 3298 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Bạc

Diện tích: 30 (m2)

Mặt tiền: 2.8 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: 35 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 1192 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Bạc

Diện tích: 120 (m2)

Mặt tiền: 3.2 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: thỏa thuận

MS: 5086 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Bạc

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: thỏa thuận

MS: 8459 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Bạc

Diện tích: 98 (m2)

Mặt tiền: 5.5 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 40 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 4667 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Bạc

Diện tích: 30 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: 35 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 5368 B - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Bạc

Diện tích: 16 (m2)

Mặt tiền: 6 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 30 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 6173 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Bạc

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 2.2 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 58.8 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 3821 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Bạc

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 52.5 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 5479 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Bạc

Diện tích: 200 (m2)

Mặt tiền: 6 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 273 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 8277 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Bạc

Diện tích: 32 (m2)

Mặt tiền: 2 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: thỏa thuận

MS: 13045 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Bạc

Diện tích: (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: thỏa thuận

MS: 5137 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Bạc

Diện tích: 8 (m2)

Mặt tiền: 2 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 20 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 2562 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Bạc

Diện tích: 18 (m2)

Mặt tiền: 2.5 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: 20 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 3733 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Bạc

Diện tích: 28 (m2)

Mặt tiền: 2.4 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: 40 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 7112 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Bạc

Diện tích: 90 (m2)

Mặt tiền: 3.2 (m)

Số tầng: 6 (tầng)

Giá: 160 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 10484 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Bạc

Diện tích: 39 (m2)

Mặt tiền: 3.3 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 88.2 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 10588 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Bạc

Diện tích: 15 (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 20 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 5818 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Bạc

Diện tích: (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: Thỏa thuận

MS: 321 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Bạc

Diện tích: (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: Thỏa thuận

MS: 532 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Bạc

Diện tích: 15 (m2)

Mặt tiền: 1 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 5 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 3551 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Bạc

Diện tích: 140 (m2)

Mặt tiền: 3.4 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 60 triệu/tháng - Giá mới >>

MS: 8534 - Cho thuê nhà mặt phố Hàng Bạc

Diện tích: 84 (m2)

Mặt tiền: 3.3 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 60 triệu/tháng - Giá mới >>

Xem thêm hơn 10.000 nhà mặt phố tại - http://diaocthudo.com

Quý khách có nhu cầu mua / thuê nhà mặt phố liên hệ:

CÔNG TY ĐỊA ỐC THỦ ĐÔ

Tel: O976-222-111

Email: info@diaocthudo.com

Website: http://diaocthudo.com

Thanks & Regard !

Comments